Kiểm tra đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng
5 (2) votes

Để xem tình trạng mã vận đơn của mình, quý khách vui lòng truy cập vào:

+ Viettel Post (đầu mã số 037) : http://viettelpost.com.vn

Và làm theo hướng dẫn tại đây:

1. Copy mã vận đơn tương ứng cần tra ở bảng bên dưới :